Palvelut

ja pätevyydet

Rakennussuunnittelu

Pääpiirustukset (rakennuslupakuvat)
Pientalot, rivitalot
autotallit, varastot
hallit, maatalousrakennukset

Rakennesuunnittelu

Perustukset

Seinärungot

Vesikatot

Puuelementit

Liimapuurungot

Korjaus- ja laajennussuunnittelu

Lujuusmitoitus

Rakennusosien sekä -kokonaisuuksien lujuusmitoituspalvelu nykyaikaisilla suunnittelustandardeilla

Piirustuspalvelu

Kuntoarviot

Ota yhteyttä!

Pätevyys:

Diplomi-insinööri (rakennustekniikka), rakennusinsinööri

AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijan pätevyys, FISE Oy